Điểm thưởng dành cho haithai01

 1. 10
  Thưởng vào: 28 Tháng mười 2017

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 50
  Thưởng vào: 8 Tháng chín 2017

  Bạn đạt danh hiệu Temviet thực gửi!

  Bạn đã post 50 bài viết, chúc mừng bạn đã đạt danh hiệu Temviet thực gửi!

 3. 5
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2017

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 26 Tháng sáu 2017

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 21 Tháng sáu 2017

  Bạn đạt danh hiệu Temviet CTO!

  Chào mừng bạn tham gia diễn đàn!